Menu
  • aboutusMedium

Jobs and volunteering

Thank you for your interest in job vacancies at CYCA. We currently have the following vacancies available.

Mae Cymdeithas Plant ac Ieuenctid Sir Gâr (CYCA) wedi sicrhau cyllid gan y Gronfa Loteri Fawr, i ddod i rym ar 1 Mehefin 2018.

Bydd y prosiect yn gwella lles a chadernid teuluoedd sy’n dioddef lefel isel o salwch meddwl drwy gyfrwng rhaglen gymorth i deuluoedd, gan weithio gyda rhieni un ogystal â phlant. Bydd yn darpau hyfforddiant achrededig, ynghyd â mentora a chymorth personol. 

Mae CYCA am Ienwi 5 swydd newydd:

Rheolwr hyfforddiant – 30 awr yr wythnos £23,197.00

Trefynydd hyfforddiant arbenigol – 30 awr yr wythnos £21,590.00

 Mentor oedolion – 20 awr yr wythnos £11,400.00

 Mentor plant, fesul sesiwn – hyd at 20 awr yr wythnos @ £11.00 yr awr

Gweinyddwr – 20 awr yr wythnos £9,600.00

 Mae disgrifiadau llawn I’w gweld yn yr adran swyddi ar ein gwefan – www.cycaonline.org

Dyddiad cau – 25 Ebrill. Cyfweliadau – 8 Mai. 

Bydd y swydd yn cael ei chynnig yn amodol ar ddatgeliad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) a geirda priodol, gan gynnwys un gan eich cyflogwr presennol.

 

CYCA have secured 3 years funding from BIG Lottery to commence on June 1st, 2018.

The project will improve the wellbeing and resilience of families with low level mental ill-health through a family support programme working with both parents and children, providing accredited training and one to one support and mentoring.

Click here to read the project description

  

CYCA are seeking to employ 5 new posts:

Training Manager – 30 hours per week £23,197.00

Training Manager job description

 

Specialist Training Co-Ordinator – 30 hours per week £21,590.00

Training Co-Ordinator job description

 

Adult Mentor – 20 hours per week £11,400.00

Mentors job description

 

Child Mentor sessional up to 20 hours a week @ £11.00 per hour

Mentors job description

 

Administrator – 20 hours per week £9,600.00

Administrator job description

 

Closing date 25th April. Interviews 8th May.

The post will be offered subject to an Enhanced DBS and appropriate references, one being current employer.

 

CYCA Job Application Form

 

 

 

 

Latest News

Get in touch

Carmarthenshire Youth & Children's Association
The Palms,
96 Queen Victoria Road,
Llanelli,
Carmarthenshire,
SA15 2TH

01554 776178

support@cycaonline.org

Registered Charity Number - 512720